HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 11 Tháng 10 2017
Thứ tư 11 Tháng 10 2017
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Peterson Hit problem and applications to the Singer transfer
Người báo cáo: Nguyễn Sum

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày