HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 23 Tháng 8 2017
Thứ tư 23 Tháng 8 2017
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Method of multiple shooting for finding shortest descending paths on convex terrains
Người báo cáo: Nguyễn Nhật Anh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới