HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 19 Tháng 9 2017
Thứ ba 19 Tháng 9 2017
09:00 

Xêmina Giải tích
Creating very true quantum algorithms for quantum energy based computing
Người báo cáo: Đỗ Ngọc Diệp

09:00 

Xêmina Phương trình vi phân
On the stability and global attractivity of solutions of fuzzy fractional partial differential equations
Người báo cáo: Hà Thị Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày