HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 19 Tháng 9 2017
Thứ ba 19 Tháng 9 2017
09:00 

Xêmina Giải tích
Creating very true quantum algorithms for quantum energy based computing
Người báo cáo: Đỗ Ngọc Diệp

09:00 

Xêmina Phương trình vi phân
On the stability and global attractivity of solutions of fuzzy fractional partial differential equations
Người báo cáo: Hà Thị Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới