HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the global strong solutions to the Navier-Stokes equations equations with large input data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 5/9/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We present a result on the existence of global strong  solution to the Navier-Stokes equations with axisymmetric data in a domain which is the interior of a torus.

Trở lại

Công bố khoa học mới