HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Intersection problem and Optimization theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tấn

Thời gian: 9h thứ 3, ngày 26/9/2017
Địa điểm: Phòng seminar tầng 5 nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we prove generalized intersection problems which contain several problems in the optimization theory as special cases.

Trở lại

Công bố khoa học mới