HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Intersection problem and Optimization theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tấn

Thời gian: 9h thứ 3, ngày 26/9/2017
Địa điểm: Phòng seminar tầng 5 nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we prove generalized intersection problems which contain several problems in the optimization theory as special cases.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới