HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Phân tích độ nhạy của một bài toán tối ưu dưới nhiễu toàn thể
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 20/9/2017
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Tóm tắt: Xin mời xem ở đây

Trở lại