HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 06 Tháng 9 2017
Thứ tư 06 Tháng 9 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
International School and Workshop on Commutative Algebra
Ho Chi Minh City, September 5-8, 2017

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Robust solutions to storage loading problems under uncertainty
Người báo cáo: Lê Xuân Thanh

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Ubiquity of the weak Lefschetz property
Người báo cáo: Rosa M. Miró-Roig (University of Barcelona)

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường ít dốc ngắn nhất xấp xỉ giữa hai điểm trên địa hình
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày