HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 06 Tháng 9 2017
Thứ tư 06 Tháng 9 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
International School and Workshop on Commutative Algebra
Ho Chi Minh City, September 5-8, 2017

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Robust solutions to storage loading problems under uncertainty
Người báo cáo: Lê Xuân Thanh

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Ubiquity of the weak Lefschetz property
Người báo cáo: Rosa M. Miró-Roig (University of Barcelona)

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường ít dốc ngắn nhất xấp xỉ giữa hai điểm trên địa hình
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới