HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 06 Tháng 10 2017
Thứ sáu 06 Tháng 10 2017
14:10 

Xêmina Xác suất và thống kê
Persistence probability of random Bernstein and Weyl polynomials
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày