HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Persistence probability of random Bernstein and Weyl polynomials
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Thời gian: 14h, Thứ sáu 6/10/2017.
Địa điểm: Phòng Semina, Tầng 5 Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we discuss the persistence probability that is the probability such that the random polynomials has no roots or equivalently the sign does not change.

Trở lại