HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The Peterson Hit problem and applications to the Singer transfer
Người báo cáo: Nguyễn Sum

Thời gian: 9h, Thứ tư 11/10/2017.
Địa điểm: Phòng Semina Tầng 6, Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới