HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Kakeya sets
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 26/9/2017
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We will introduce Kakeya sets and their roles in analysis.

Trở lại