HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 3 2022

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Perturbed sweeping processes
Người báo cáo: Nguyễn Năng Thiều (Viện Toán học)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng trong phương trình vi phân
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Phương

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and non-archimedean analysis II.
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Mixed tête-à-tête twists as monodromies associated with holomorphic function germs
Speaker: Baldur Sigurðsson (VAST)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Quá trình ngẫu nhiên liên tục
Người báo cáo: Vũ Anh Thư (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong đại số và lý thuyết số
Hà Nội ngày 4-5/3/2022.

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Perturbed sweeping processes
Người báo cáo: Nguyễn Năng Thiều (Viện Toán học)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng trong phương trình vi phân
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Phương

Xêmina Hình học đại số
D-cap modules on rigid analytic spaces
Người báo cáo: Vũ Thị Minh Phương (Université de Poitiers)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Chuyển động Brown
Người báo cáo: Trần Bá Hưng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong Lý thuyết Kỳ dị và ứng dụng
Viện Toán học, ngày 11/03/2022

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Relative trace formulas and metaplectic correspondences
Speaker: Đỗ Việt Cường (VNU University of Science in Hanoi)

Hội nghị, hội thảo
Ngày toán học quốc tế 2022: Toán học kết nối chúng ta
Hà Nội, 14/03/2022

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Limits of real bivariate rational functions
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh
Báo cáo viên: Trần Thị Gia Lâm

Xêmina Hình học đại số
Liên thông khả tích trên vành định giá rời rạc
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Giới thiệu về Bổ đề Lovasz địa phương
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Martingale liên tục
Người báo cáo: Lưu Hoàng Minh (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The equation $x^4+2^ny^4=z^4$ in algebraic number fields
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ

Tháng 2 2022

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Classification of three-dimensional terminal divisorial contractions to curves
Speaker: Hsin-Ku Chen (NTU)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Invariance of plurigenera in positive and mixed characteristic
Speaker: Iacopo Brivio (NCTS)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Motivic integration, exponential sums mod p^m, Igusa zeta functions and some related topics
Speaker: Nguyễn Hữu Kiên (Katholieke Universiteit Leuven)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Construction of non-connected moduli space of line arrangements
Speaker: Benoit Guerville-Balle (Kyushu University)

Xêmina Hình học đại số
Katz-Deligne correspondence for isocrystals
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Negative binomial random summation and related problems
Speaker: PGS. TS. Trần Lộc Hùng (Đại học Tài chính Marketing Tp. Hồ Chí Minh)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Định nghĩa, ví dụ và các tính chất cơ bản của Martingale rời rạc
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Việt (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Rough path theory and Sewing lemma (II)
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Motivic integration, exponential sums mod p^m, Igusa zeta functions and some related topics
Speaker: Nguyễn Hữu Kiên (Katholieke Universiteit Leuven)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Binomial expansion of saturated and symbolic powers of sums of ideals
Speaker: Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and non-archimedean analysis I.
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Một số định lý về Martingale rời rạc. Martingale địa phương
Người báo cáo: Phan Văn Đức Nhật (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Revisiting mixed geometry
Speaker: Quoc Ho (Hong Kong University of Science and Technology)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On motivic cohomology of singular algebraic schemes
Speaker: Jinhyun Park (KAIST)

Tháng 1 2022

Xêmina Hình học giải tích
Pieri rules in Schubert Calculus
Người báo cáo: Trần Hà Sơn

Xêmina Hình học giải tích
Murnaghan-Nakayama rules in Schubert Calculus
Người báo cáo: Đỗ Lê Hải Thụy (THPT chuyên Bảo Lộc)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Newton polytopes and some symmetric polynomials
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Giao (Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Motivic and topological multiple zeta functions and Euler-type reflexion formulas
Speaker: Lê Quý Thường (VNU University of Science in Hanoi)

Xêmina Hình học giải tích
Quantum Schubert Calculus
Người báo cáo: Đặng Tuấn Hiệp (ĐH Đà Lạt)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Multiple Shooting Approach for Finding Approximate Shortest Paths for Autonomous Robots in Uncertain Environments in 2D
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê (Học viện An ninh nhân dân)

Xêmina Hình học đại số
Convergent isocrystals: Basic notions of rigid analytic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
A generalized Join theorem for real analytic singularities
Speaker: Kazumasa Inaba (Iwate University)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Kì vọng điều kiện
Người báo cáo: Phó Nhật An (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Rough path theory and Sewing lemma
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Exponential sums modulo p^m for deligne polynomials
Speaker: Kien Huu Nguyen (KU Leuven, Belgium)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Smooth approximation in polynomially bounded o-minimal structures
Speaker: Xuan Viet Nhan Nguyen (BCAM, Spain)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Sections of a conic bundle and motivic fibered zeta function
Speaker: Đào Văn Thịnh (BICMR -- Beijing)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Multiple Shooting Approach for Finding Approximate Shortest Paths for Autonomous Robots in Uncertain Environments in 2D
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê (Học viện An ninh nhân dân)

Xêmina Hình học đại số
Convergent isocrystals: Definitions and basic properties
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Multiple Addition Theorem
Người báo cáo: Tan Nhat Tran (Bochum, Germany)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Quá trình ngẫu nhiên rời rạc: Lọc và thời điểm dừng
Người báo cáo: Ngô Thị Huế (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày