HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 13 Tháng 1 2022
Thứ năm 13 Tháng 1 2022
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
A generalized Join theorem for real analytic singularities
Speaker: Kazumasa Inaba (Iwate University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới