HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 02 Tháng 3 2022
Thứ tư 02 Tháng 3 2022
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Perturbed sweeping processes
Người báo cáo: Nguyễn Năng Thiều (Viện Toán học)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng trong phương trình vi phân
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Phương

16:30 

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and non-archimedean analysis II.
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới