HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Rough path theory and Sewing lemma
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)

Thời gian: 9h-10h, ngày 14/01/2022

Link zoom: https://zoom.us/j/9429621394

Pass: 123456

Thông tin chi tiết xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới