HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ bảy 08 Tháng 1 2022
Thứ bảy 08 Tháng 1 2022
14:30 

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Motivic and topological multiple zeta functions and Euler-type reflexion formulas
Speaker: Lê Quý Thường (VNU University of Science in Hanoi)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới