HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 03 Tháng 3 2022
Thứ năm 03 Tháng 3 2022
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Mixed tête-à-tête twists as monodromies associated with holomorphic function germs
Speaker: Baldur Sigurðsson (VAST)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới