HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 18 Tháng 3 2022
Thứ sáu 18 Tháng 3 2022
08:00 

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Martingale liên tục
Người báo cáo: Lưu Hoàng Minh (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới