HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 17 Tháng 2 2022
Thứ năm 17 Tháng 2 2022
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Negative binomial random summation and related problems
Speaker: PGS. TS. Trần Lộc Hùng (Đại học Tài chính Marketing Tp. Hồ Chí Minh)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới