HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 17 Tháng 2 2022
Thứ năm 17 Tháng 2 2022
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Negative binomial random summation and related problems
Speaker: PGS. TS. Trần Lộc Hùng (Đại học Tài chính Marketing Tp. Hồ Chí Minh)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày