HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 11 Tháng 1 2022
Thứ ba 11 Tháng 1 2022
14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Quantum Schubert Calculus
Người báo cáo: Đặng Tuấn Hiệp (ĐH Đà Lạt)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới