HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 25 Tháng 2 2022
Thứ sáu 25 Tháng 2 2022
08:00 

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Một số định lý về Martingale rời rạc. Martingale địa phương
Người báo cáo: Phan Văn Đức Nhật (Đại học Sư phạm Hà Nội)

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Revisiting mixed geometry
Speaker: Quoc Ho (Hong Kong University of Science and Technology)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On motivic cohomology of singular algebraic schemes
Speaker: Jinhyun Park (KAIST)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới