HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số định lý về Martingale rời rạc. Martingale địa phương
Người báo cáo: Phan Văn Đức Nhật (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Thời gian: 8h-10h, ngày 25/02/2022

Link zoom: ;https://zoom.us/j/9429621394

Pass: 123456

Thông tin chi tiết xem tại ;đây

Trở lại

07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới