HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Kì vọng điều kiện
Người báo cáo: Phó Nhật An (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Thời gian: 8h-9h, ngày 14/01/2022

Link zoom: https://zoom.us/j/9429621394

Pass: 123456

Thông tin chi tiết xem tại đây

Trở lại