HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 21 Tháng 1 2022
Thứ sáu 21 Tháng 1 2022
08:00 

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Quá trình ngẫu nhiên rời rạc: Lọc và thời điểm dừng
Người báo cáo: Ngô Thị Huế (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới