HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số vấn đề trong Lý thuyết Kỳ dị và ứng dụng
Viện Toán học, ngày 11/03/2022

Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, ngày 11/03/2022

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Trao đổi một số vấn đề thời sự trong Lý thuyết Kỳ dị và ứng dụng của chúng trong Hình học tính toán.

Đăng ký tham dự gửi đến Đinh Sĩ Tiệp Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trở lại

06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới