HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 12 Tháng 1 2022
Thứ tư 12 Tháng 1 2022
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Multiple Shooting Approach for Finding Approximate Shortest Paths for Autonomous Robots in Uncertain Environments in 2D
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê (Học viện An ninh nhân dân)

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Convergent isocrystals: Basic notions of rigid analytic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới