HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 06 Tháng 1 2022
Thứ năm 06 Tháng 1 2022
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Newton polytopes and some symmetric polynomials
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Giao (Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới