HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 19 Tháng 1 2022
Thứ tư 19 Tháng 1 2022
08:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Sections of a conic bundle and motivic fibered zeta function
Speaker: Đào Văn Thịnh (BICMR -- Beijing)

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Multiple Shooting Approach for Finding Approximate Shortest Paths for Autonomous Robots in Uncertain Environments in 2D
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê (Học viện An ninh nhân dân)

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Convergent isocrystals: Definitions and basic properties
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày