HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ bảy 12 Tháng 3 2022
Thứ bảy 12 Tháng 3 2022
14:30 

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Relative trace formulas and metaplectic correspondences
Speaker: Đỗ Việt Cường (VNU University of Science in Hanoi)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày