HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 9 2021

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the Fermat quartic x^4 + y^4 = Dz^4
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A Murnaghan-Nakayama rule for symmetric Grothendieck polynomials
Speaker: Đặng Tuấn Hiệp (Trường Đại học Đà Lạt)

Xêmina Hình học đại số
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học và Tô-pô
Property (QT) of 3-manifold groups
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng (BICMR, Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Derived categories and motives of moduli spaces of vector bundles on curves
Speaker: Prof. Kyoung-Seog Lee (Miami University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Symplectic and orthogonal Hecke curves
Speaker: Prof. Insong Choe (Konkuk University)

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Kinetic Theory of a Plasma
Báo cáo viên: Giáo Sư Nguyễn Trọng Toán (Khoa Toán - Đại học Penn State, Mỹ)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On combinatorial Nullstellensatz
Speaker: Đỗ Việt Cường (ĐHKHTN Hà Nội)

Xêmina Hình học đại số
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành (tt)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học và Tô-pô
Characterizing the geometric monodromy group of an isolated plane curve singularity
Speaker: Pablo Portilla (Center for Research in Mathematics, Mexico)

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Landau damping in the weakly collisional regime
Người báo cáo: Giáo sư Nguyễn Trọng Toán (Khoa Toán-Đại học Penn State, Mỹ)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
A note on special cubic fourfolds of small discriminants
Speaker: Hoang Le Truong (Viện Toán học)

Tháng 8 2021

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Robust Markov Decision Process
Báo cáo viên: Mai Anh Tiến (Singapore Management University)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Indexable Representation Learning for Fast Retrieval of Matrix Factorization-Based Top-k Recommendations
Báo cáo viên: Lê Duy Dũng (College of Engineering and Computer Science, VinU)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “Tannakian Categories”
Hà Nội, 23-26/8/2021

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Indexable Representation Learning for Fast Retrieval of Matrix Factorization-Based Top-k Recommendations. (continue)
Speaker: Lê Duy Dũng (College of Engineering and Computer Science, VinU)

Xêmina Xác suất và thống kê
Đánh giá nguy cơ, đánh giá diễn biến, và dự báo cho dịch COVID-19
Báo cáo viên: TS. Hà Thành Trung và Nguyễn Khương Tuấn (nhóm ONYX)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Shokurov's conjecture on conic bundles with canonical singularities
Speaker: Prof. Jingjun Han (John Hopkins)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Surjective Endomorphisms of Affine and Projective Surface
Speaker: Jia Jia (National University of Singapore)

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Tháng 7 2021

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2021"
Hà Nội, 5/7 đến ngày 23/7/2021

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Automatic control theory. Part II: Modeling and Design
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Xêmina Hình học đại số
Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (bài toán địa phương)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina Hình học và Tô-pô
Newton nondegenerate Weil divisors in toric varieties
Báo cáo viên: Baldur Sigurðsson (Simons Postdoc)

Xêmina Hình học đại số
Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (bài toán địa phương, tiếp theo)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the derived categories of Quot schemes of locally free quotients
Speaker: Jiang Qingyuan

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
The ACVF theory and motivic Milnor fibers
Speaker: Le Quy Thuong (Vietnam National University)

Xêmina Hình học đại số
Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (các ứng dụng toàn cục)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Looking for a Spanner? Be Greedy
Báo cáo viên: Hung Le (University of Massachusetts Amherst)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constrained codes and error-correction codes in communication and storage systems
Báo cáo viên: Nguyễn Tuấn Thành (Singapore University of Technology and Design)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Relative Gromov-​Witten theory without log geometry
Speaker: Tseng Hsian-Hua (Ohio State University, US)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Universal Triviality of the Chow group of zero-cycles and unramified logarithmic Hodge-Witt cohomology
Speaker: Shusuke Otabe (Tokyo Denki University)

Tháng 6 2021

Xêmina Hình học đại số
Tích cup và dãy phổ cho đối đồng điều de Rham đại số (tt)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Xác suất và thống kê
Attractors for rough differential/evolution equations
Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học and Max-Planck Institute)

Xêmina Xác suất và thống kê
The number of real roots for random trigonometric polynomials: universality and non-universality of the variance
Báo cáo viên: Assoc. Prof. Đỗ Quang Yên ( University of Virginia, USA)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Moduli space of parabolic bundles over a curve
Speaker: Zhou Mingshuo (Tianjin University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On syzygies of homogeneous varieties
Speaker: Jiang Zhi (Shanghai Center for Mathematical Sciences)

Xêmina Xác suất và thống kê
Density estimates for jump diffusion processes
Báo cáo viên: Trần Ngọc Khuê (Phạm Văn Đồng University- Quảng Ngãi)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Automatic control theory. Part I: Fundamentals of automatic control theory
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Kottwitz conjecture for unitary PEL type Rapoport-Zink spaces
Speaker: Kieu Hieu Nguyen (Technical University of Munich)

Tháng 5 2021

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Algebraic and geometric methods for algebraic differential equations
Speaker: Võ Ngọc Thiệu (Trường Đại học Tôn Đức Thắng)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On (various) geometric compactifications of moduli of K3 surfaces
Speaker: Yuji Odaka (Kyoto University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Complex minimal surfaces of general type with p_g= 0 and K^2 = 7 via bidouble covers
Speaker: YongJoo Shin (Chungnam National University)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Word maps of skew general linear groups
Speaker: Mai Hoàng Biên (Trường ĐHKHTN, HCM)

Xêmina Hình học đại số
Base change and finite condition for crystalline cohomology
Speaker: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Castelnuovo-Mumford regularity and level property of certain monomial ideals
Speaker: Phan Thị Thủy (ĐH Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Hình học đại số
Tích cup và dãy phổ cho đối đồng điều de Rham đại số.
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Some conjectures about Kato homology of rationally connected varieties and KLT singularities
Speaker: Zhiyu Tian (BICMR-Beijing University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Group schemes from ODEs defined over a discrete valuation ring
Speaker: Joao Pedro dos Santos (Universite de Paris)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày