HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 26 Tháng 8 2021
Thứ năm 26 Tháng 8 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “Tannakian Categories”
Hà Nội, 23-26/8/2021

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Indexable Representation Learning for Fast Retrieval of Matrix Factorization-Based Top-k Recommendations. (continue)
Speaker: Lê Duy Dũng (College of Engineering and Computer Science, VinU)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Đánh giá nguy cơ, đánh giá diễn biến, và dự báo cho dịch COVID-19
Báo cáo viên: TS. Hà Thành Trung và Nguyễn Khương Tuấn (nhóm ONYX)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới