HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 30 Tháng 6 2021
Thứ tư 30 Tháng 6 2021
14:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Kottwitz conjecture for unitary PEL type Rapoport-Zink spaces
Speaker: Kieu Hieu Nguyen (Technical University of Munich)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày