HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 08 Tháng 9 2021
Thứ tư 08 Tháng 9 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A Murnaghan-Nakayama rule for symmetric Grothendieck polynomials
Speaker: Đặng Tuấn Hiệp (Trường Đại học Đà Lạt)

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Liên thông kì dị chính qui tương đối trên một vành
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới