HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội thảo “Tannakian Categories”
Hà Nội, 23-26/8/2021

post 3-01

Website: http://math.ac.vn/conference/TC2021/

Link Online: https://meet.google.com/yyc-hxca-jwk

Địa điểm, Thời gian: Ba Vì – Hà Nội, 23-26/8/2021

Mục đích: Hội thảo về toán cho các bạn sinh viên và học viên cao học trong nước và quốc tế có đam mê với Hình học đại số. Bên cạnh các vấn đề chuyên môn, hội thảo là dịp để các bạn được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhau và cùng nhau phát triển.

Trưởng Ban tổ chức: GS. TSKH Phùng Hồ Hải

Dự kiến người báo cáo tại hội thảo: Nguyễn Trung Nghĩa (ĐH KHTN HCM), Phạm Khoa Bằng (ĐH KHTN HN), Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học), Nguyễn Mạnh Linh (École normale supérieure), Phạm Thanh Tâm (ĐH SPHN 2), Nguyễn Đại Dương (ĐH SPDN), Nguyễn Quang Khải (Viện Toán học), Phùng Hồ Hải (Viện Toán học), Võ Quốc Bảo (Viện Toán học), Đặng Tuấn Thương (Duesseldorf University), Nghiêm Trần Trung (École normale supérieure), Nguyễn Kiều Hiếu (TU Munich), Đặng Quốc Huy (Viện Toán học), Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học), Phạm Ngô Thành Đạt (Sorbonne university), Nguyễn Mạnh Toàn (Osnabrueck university).

Đề cương của hội thảo

Trở lại