HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 21 Tháng 9 2021
Thứ ba 21 Tháng 9 2021
09:30 

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Landau damping in the weakly collisional regime
Người báo cáo: Giáo sư Nguyễn Trọng Toán (Khoa Toán-Đại học Penn State, Mỹ)

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
A note on special cubic fourfolds of small discriminants
Speaker: Hoang Le Truong (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới