HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 01 Tháng 9 2021
Thứ tư 01 Tháng 9 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

10:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the Fermat quartic x^4 + y^4 = Dz^4
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ (ĐHBK Hà Nội)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới