HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 29 Tháng 7 2021
Thứ năm 29 Tháng 7 2021
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constrained codes and error-correction codes in communication and storage systems
Báo cáo viên: Nguyễn Tuấn Thành (Singapore University of Technology and Design)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày