HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 10 Tháng 6 2021
Thứ năm 10 Tháng 6 2021
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Attractors for rough differential/evolution equations
Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học and Max-Planck Institute)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày