HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 24 Tháng 6 2021
Thứ năm 24 Tháng 6 2021
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Density estimates for jump diffusion processes
Báo cáo viên: Trần Ngọc Khuê (Phạm Văn Đồng University- Quảng Ngãi)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày