HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 12 Tháng 8 2021
Thứ năm 12 Tháng 8 2021
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Indexable Representation Learning for Fast Retrieval of Matrix Factorization-Based Top-k Recommendations
Báo cáo viên: Lê Duy Dũng (College of Engineering and Computer Science, VinU)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới