HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 18 Tháng 6 2021
Thứ sáu 18 Tháng 6 2021
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Moduli space of parabolic bundles over a curve
Speaker: Zhou Mingshuo (Tianjin University)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On syzygies of homogeneous varieties
Speaker: Jiang Zhi (Shanghai Center for Mathematical Sciences)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày