HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 16 Tháng 7 2021
Thứ sáu 16 Tháng 7 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2021"
Hà Nội, 5/7 đến ngày 23/7/2021

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the derived categories of Quot schemes of locally free quotients
Speaker: Jiang Qingyuan

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
The ACVF theory and motivic Milnor fibers
Speaker: Le Quy Thuong (Vietnam National University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày