HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 16 Tháng 7 2021
Thứ sáu 16 Tháng 7 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2021"
Hà Nội, 5/7 đến ngày 23/7/2021

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the derived categories of Quot schemes of locally free quotients
Speaker: Jiang Qingyuan

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
The ACVF theory and motivic Milnor fibers
Speaker: Le Quy Thuong (Vietnam National University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới