HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 17 Tháng 6 2021
Thứ năm 17 Tháng 6 2021
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
The number of real roots for random trigonometric polynomials: universality and non-universality of the variance
Báo cáo viên: Assoc. Prof. Đỗ Quang Yên ( University of Virginia, USA)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới