HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 17 Tháng 6 2021
Thứ năm 17 Tháng 6 2021
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
The number of real roots for random trigonometric polynomials: universality and non-universality of the variance
Báo cáo viên: Assoc. Prof. Đỗ Quang Yên ( University of Virginia, USA)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày