HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 16 Tháng 9 2021
Thứ năm 16 Tháng 9 2021
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Characterizing the geometric monodromy group of an isolated plane curve singularity
Speaker: Pablo Portilla (Center for Research in Mathematics, Mexico)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới