HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 05 Tháng 8 2021
Thứ năm 05 Tháng 8 2021
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Robust Markov Decision Process
Báo cáo viên: Mai Anh Tiến (Singapore Management University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới