HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 19 Tháng 5 2021
Thứ tư 19 Tháng 5 2021
09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Word maps of skew general linear groups
Speaker: Mai Hoàng Biên (Trường ĐHKHTN, HCM)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới