HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 29 Tháng 6 2021
Thứ ba 29 Tháng 6 2021
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Automatic control theory. Part I: Fundamentals of automatic control theory
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày