HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 03 Tháng 6 2021
Thứ năm 03 Tháng 6 2021
14:00 

Xêmina Hình học đại số
Tích cup và dãy phổ cho đối đồng điều de Rham đại số (tt)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới