HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 20 Tháng 5 2021
Thứ năm 20 Tháng 5 2021
14:00 

Xêmina Hình học đại số
Base change and finite condition for crystalline cohomology
Speaker: Nguyễn Khánh Hưng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới