HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 11 2020

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học GIẢI TÍCH – HÌNH HỌC VÀ ỨNG DỤNG
Tại Kim Bôi, Hòa Bình, 30/10-1/11/2020

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Second-order optimality conditions and regularity of Lagrange multipliers for mixed optimal control problems
Báo cáo viên: Nguyễn Quốc Tuấn

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hurwitz trees and abelian coverings
Báo cáo viên: Đặng Quốc Huy

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích
Optimal Transport Formulation for $q$-Moment Measures
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Dạng modular, đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến (Đại học Khoa học Tự nhiên)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Cohomology of contact loci
Speaker: Hong Duc Nguyen (Basque Center for Applied Mathematics)

Xêmina Hình học đại số
Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (I-cont)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
The Chow ring of Hilb(K3) revisited
Speaker: Qizheng Yin (Peking University)

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học tính toán
Tìm hiểu về nấm nhầy và khả năng của nó trong tìm đường đi tối ưu
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the reduction numbers and the Castelnuovo-Mumford regularity of projective monomial curves
Speaker: Trần Thị Gia Lâm (ĐH Phú Yên)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học đại số
Đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Xêmina Hình học đại số
Étale fundamental group (II)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Thanh niên với Toán học"
Xuân Hòa, 14-15.11.2020

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Thanh niên với Toán học"
Xuân Hòa, 14-15.11.2020

Xêmina Hình học tính toán
Xác định tam giác phân Delaunay của tâp hữu hạn điểm trên mặt phẳng
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold (Cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On some density results for rational points
Speaker: Prof. Nguyen Quoc Thang

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Optimality conditions based on the Fréchet second-order subdifferential
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Xêmina Hình học đại số
Các tính toán về chiều và giống
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
A Castelnuovo-Mumford regularity bound for threefolds with mild singularities
Speaker: Jinhyung Park (Sogang University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Semiorthogonal decompositions for singular varieties
Speaker: Evgeny Shinder (University of Sheffield)

Xêmina nghiệp vụ văn phòng
Thực hành đấu thầu qua mạng (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học tính toán
Method of multiple shooting for solving the convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Scheduling sports tournaments on a single court minimizing waiting time
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học đại số
Các tính toán về chiều và giống (tiếp theo)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Định lý chính của phạm trù Galois
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Tháng 11 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới